Cung cấp thông tin về thiết kế kiến trúc, quy hoạch nhà ở tái định cư(23/10/2020)

Ngày 23/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5148/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin về thiết kế kiến trúc, quy hoạch nhà ở tái định cư.

Tìm theo ngày :