Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2024(01/07/2024)

Bảo đảm an toàn, chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024; tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2024.

Tìm theo ngày :