Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 598 thuộc Công ty cổ phần Đô Thị Việt(16/06/2023)

Ngày 15/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 214/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Đô Thị Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...4567...216>>
Tìm theo ngày :