Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1008 thuộc Công ty Cổ phần xây dựng CEF(14/06/2022)

Ngày 13/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 165/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng CEF đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...4567...180>>
Tìm theo ngày :