Bắc Giang phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050(03/12/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định 1346/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

12345...72
Tìm theo ngày :