Cà Mau: Tái sử dụng vật liệu xây dựng và tận thu sản phẩm công trình sau khi tháo dỡ(01/07/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tái sử dụng vật liệu xây dựng và tận thu sản phẩm công trình sau khi tháo dỡ.

Tìm theo ngày :