Xây dựng thể chế trong quy hoạch và quản lý môi trường đô thị(13/05/2005)

Đó là chủ đề của cuộc hội thảo quốc gia do Bộ Xây dựng và Dự án nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam DANIDA tổ chức ngày 11/4/2005 dưới sự chủ trì của thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Liên

Tìm theo ngày :