Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hòa Bình

Thứ năm, 31/01/2013 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 27/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hòa Bình về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp nhà thầu tư vấn đã hoàn thành công việc tư vấn đầu tư xây dựng công trình, sản phẩm tư vấn đã được nghiệm thu theo hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa các bên thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Chi phí thiết kế công trình xây dựng được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì áp dụng hệ số điều chỉnh như quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Đối với công việc thiết kế xây dựng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn có thể tham khảo cách xác định chi phí thiết kế như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 27/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 27BXD-KTXD 30-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)