Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của Phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Oai

Thứ năm, 31/01/2013 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 26/BXD-KTXD gửi Phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Oai về chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là hoạt động của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp Phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Oai đủ điều kiện năng lực theo quy định và được phép thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thì chi phí thẩm tra được xác định theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Oai lập dự toán chi tiêu hàng năm theo quy định để sử dụng nguồn kinh phí này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 26/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 26BXD-KTXD 30-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)