Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1664 thuộc Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Thứ năm, 14/04/2022 09:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 92/GCN-BXD về việc Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Thôn Mậu Lâm, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số doanh nghiệp: 2500211732

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng T&T

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn Chùa Tiếng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1664

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1664 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_92-GCN-BXD_13042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 92/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)