Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 999 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Lào Cai

Thứ ba, 05/04/2022 09:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 87/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5300144516;

Địa chỉ: đường D6A (tổ 13), phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Địa chỉ: đường D6A (tổ 13), phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 999.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 999 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch, ngói xây; Gạch, đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo; Thép; Đất; Hiện trường; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Kính; Thạch cao, bột bả; Gỗ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 140/GCN-BXD ngày 04/4/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_87-GCN-BXD_04042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 87/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)