Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 771 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng An Thịnh Phát

Thứ sáu, 08/04/2022 09:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 89/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng An Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3502470357

Địa chỉ: 09 Rạch Gầm Xoài Mút, Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng LAS - XD

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 09 Rạch Gầm Xoài Mút, Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 771

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 771 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng, cáp thép, bu lông, vít, vít cây, đai ốc; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_89-GCN-BXD_07042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 89/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)