Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 632 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Tứ Hữu

Thứ sáu, 08/04/2022 09:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 88/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Tứ Hữu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1900683657

Địa chỉ: 39, Lý Thị Hui, KDC Tràng An, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 39, Lý Thị Hui, KDC Tràng An, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 632

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 632 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng, cáp thép, bu lông, vít, vít cây, đai ốc; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_88-GCN-BXD_07042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 88/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)