Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 472 thuộc Công ty CP Thí nghiệm xây dựng Thăng Long

Thứ năm, 14/04/2022 09:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 91/GCN-BXD về việc Công ty CP Thí nghiệm xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Thôn Yên Trình, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số doanh nghiệp: 0106796409

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn Yên Trình, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 472

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 472 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại; Thử nghiệm cơ lý gạch; Phân tích hóa nước; Phụ gia hóa học cho bê tông, tro bay.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp. Mã số LAS-XD 472 thay thế mã số LAS-XD 1475 đã cấp cho Phòng thí nghiệm thuộc Công ty CP Thí nghiệm xây dựng Thăng Long theo Giấy chứng nhận số 110/GCN-BXD ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_91-GCN-BXD_13042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 91/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)