Sẽ ban hành Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 sát với thực tiễn(26/09/2019)

Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ liên quan sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 vào ngày 2 và 3/10 tới.  

Tìm theo ngày :