Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc nhà nước Cần Thơ của Liên danh Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 3 – Công ty TNHH Quyết Thắng(01/12/2012)

Ngày 23/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 233/BXD-KTXD gửi Liên danh Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 3 – Công ty TNHH Quyết Thắng về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc nhà nước Cần Thơ.

Tìm theo ngày :