Cấp nước cho khu vực Đông Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(06/12/2012)

Ngày 03/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc cấp nước cho khu vực Đông Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tìm theo ngày :