Kinh phí thi công hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư chậm thanh toán của Điện lực Sơn La- Công ty Điện lực 1(05/12/2008)

Ngày 05/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 330/BXD-KTXD gửi Điện lực Sơn La - Công ty Điện lực 1 về kinh phí thi công hạng mục công trình bồi thường giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư chậm thanh toán.

Tìm theo ngày :