Uỷ quyền thẩm định thiết kế cơ sở “Khu nhà ở tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm” thuộc dự án nhóm A của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh(19/11/2008)

Bộ Xây dựng đã có công văn 2318/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền thẩm định thiết kế cơ sở “Khu nhà ở tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm” thuộc dự án nhóm A.

Tìm theo ngày :