Áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC, tỉnh Bình Định(25/11/2008)

Ngày 24/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 306/BXD–KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC, tỉnh Bình Định về việc áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Tìm theo ngày :