Áp dụng chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý Dự án các công trình Giao Thông, tỉnh Lào Cai(04/12/2008)

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn  314/BXD–KTXD gửi Ban quản lý Dự án các công trình Giao Thông, tỉnh Lào Cai về việc áp dụng chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :