Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An(11/12/2008)

Bộ Xây dựng đã có công văn 110/BXD-QLN (10/12), gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 

Tìm theo ngày :