Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN(08/02/2017)

Ngày 15/12/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 558/GCN-BXD về việc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :