Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ(10/02/2017)

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Hợp lác xã Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :