Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Địa kỹ thuật FUGRO Việt Nam(13/07/2017)

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 351/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa kỹ thuật FUGRO Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :