Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi thực hiện(24/07/2020)

Ngày 23/7/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu chế tạo cấu kiện tường biển có mũi hắt sóng phục vụ xây dựng công trình bảo vệ bờ đảo và bờ các khu vực đô thị, khu du lịch ven biển”.

Tìm theo ngày :