Nghiệm thu đề tài do trường Đại học Xây dựng thực hiện(05/03/2020)

Ngày 4/3/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo block bê tông geopolymer nhẹ, ứng dụng cho kết cấu ngăn lắp ghép trong công trình nhà cao tầng”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 08/1/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình: Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc”, do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. ThS.KTS Hồ Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
  • Ngày 08/1/2020, Hội đồng tư vấn KH&CN Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt Nam.” - mã số: RD 108-18, do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thực hiện. TS. Hoàng Quang Nhu -  Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng. 
  • Ngày 02/1/2020, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế” - mã số: RD 103-16, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng. 
  • Ngày 31/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài KHCN “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho viên chức chuyên ngành kiến trúc sư” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Chí Ngọc - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 
  • Ngày 30/12/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả của Đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo vệ gia cường kết cấu công trình xây dựng trên các đảo xa, đảo gần bờ và các công trình ven bờ chịu chấn động do nổ trong quá trình thi công” - mã số RD 89-16BĐ, do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì thực hiện. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 
  • Ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của Dự án sự nghiệp kinh tế (SNKT) “Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng” (Dự án) do Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.
  • Ngày 25/12/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thiết kế nhà ở đô thị theo tiêu chí công trình xanh và tiết kiệm năng lượng áp dụng trong xây dựng đô thị Việt Nam hiện nay”, mã số RĐ 88-17, do Viện nghiên cứu và phát triển đô thị xanh Việt Nam chủ trì thực hiện. ThS. Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.  
  • Ngày 23/12/2019, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các kết quả của Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung”, mã số TĐ 09-17, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng KHCN và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 
  • Ngày 18/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu các dự thảo TCVN liên quan đến đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) biên soạn, gồm: TCVN “Các bộ phận và cấu kiện của toà nhà - Nhiệt trở và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán”; TCVN “Cầu nhiệt trong công trình xây dựng - Dòng nhiệt và nhiệt độ bề mặt - Tính toán chi tiết”; TCVN “Vật liệu và sản phẩm xây dựng - Các tính chất nhiệt ẩm - Các giá trị thiết kế dạng bảng và quy trình xác định các giá trị nhiệt công bố và thiết kế”; TCVN “Đặc trưng nhiệt của hệ khung vách kính -  Tính toán truyền nhiệt”; TCVN “Đặc trưng nhiệt của tòa nhà - Các hệ số truyền dẫn nhiệt và truyền nhiệt thông gió”. ThS. Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.
  • Ngày 6/12/2019 tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, bao gồm: dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật”, dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Phương pháp thử”, dự thảo TCVN “Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi công và nghiệm thu”. TS. Nguyễn Quang Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì cuộc họp.
Tìm theo ngày :