Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam(20/05/2020)

Ngày 19/5/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam, do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thực hiện. TS. Trần Quốc Thái -  Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) – Phó  Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :