Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng(29/10/2020)

Ngày 28/10/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN “Bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng” mã số RD 17-18 do Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng – Ths. Nguyễn Công Thịnh (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp.

12345...32
Tìm theo ngày :