Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN "Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch - kiến trúc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử"(23/03/2020)

Ngày 20/3, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá KHCN Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp Bộ "Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch - kiến trúc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử" do Viện Kiến trúc quốc gia chủ trì thực hiện. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng - Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

 • Ngày 13/3/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng bổ sung các câu hỏi mới cho bộ câu hỏi sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) chủ trì thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Nguyễn Chí Hiếu - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.
 • Ngày 12/3/2020, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm: 1) Soát xét TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng, mã số TC 127-17; 2) Tro bay làm nguyên liệu thay thế sét sản xuất clanke xi măng pooc lăng, mã số TC 128-17; 3) Tro bay để sản xuất gạch, ngói nung, mã số TC 129-17. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh –Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

   

 • Ngày 08/1/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình: Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc”, do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. ThS.KTS Hồ Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
 • Ngày 08/1/2020, Hội đồng tư vấn KH&CN Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt Nam.” - mã số: RD 108-18, do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thực hiện. TS. Hoàng Quang Nhu -  Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng. 
 • Ngày 02/1/2020, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế” - mã số: RD 103-16, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng. 
 • Ngày 31/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài KHCN “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho viên chức chuyên ngành kiến trúc sư” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Chí Ngọc - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 
 • Ngày 30/12/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả của Đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo vệ gia cường kết cấu công trình xây dựng trên các đảo xa, đảo gần bờ và các công trình ven bờ chịu chấn động do nổ trong quá trình thi công” - mã số RD 89-16BĐ, do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì thực hiện. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 
 • Ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của Dự án sự nghiệp kinh tế (SNKT) “Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng” (Dự án) do Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.
 • Ngày 25/12/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thiết kế nhà ở đô thị theo tiêu chí công trình xanh và tiết kiệm năng lượng áp dụng trong xây dựng đô thị Việt Nam hiện nay”, mã số RĐ 88-17, do Viện nghiên cứu và phát triển đô thị xanh Việt Nam chủ trì thực hiện. ThS. Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.  
 • Ngày 23/12/2019, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các kết quả của Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung”, mã số TĐ 09-17, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng KHCN và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 
12345...28
Tìm theo ngày :