Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xuất khẩu sản phẩm Cristobalite được chế biến từ cát trắng silic(13/07/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9732/UBND-CT ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về việc xuất khẩu sản phẩm Cristobalite.

Tìm theo ngày :