Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim(24/12/2020)

Ngày 24/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6199/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Cơ khí xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim.

Tìm theo ngày :