Hướng dẫn mẫu xuất kết quả thí nghiệm

Thứ hai, 09/11/2020 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/LAS XD498 ngày 07/10/2020 của Liên hiệp Khoa học Địa chất Kiểm định Nền móng Xây dựng Sài Gòn về việc pháp lý, hồ sơ chất lượng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 5390/BXD-KHCN có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ có quy định “Phiếu kết quả thí nghiệm do tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng lập phải bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản sau: ...”, theo đó phiếu kết quả thí nghiệm của đơn vị phải đáp ứng các nội dung cơ bản được quy định tại Phụ lục III này, ngoài ra việc trên kết quả thí nghiệm có thêm các thông tin khác thì đơn vị phải chịu trách nhiệm về các thông tin đó trước pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5390-BXD-KHCN_09112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5390/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)