Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Định Quán mở rộng

Thứ hai, 09/11/2020 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3083/KCNĐN-ĐT ngày 09/10/2020 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đề nghị cho ý kiến về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Định Quán mở rộng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5383/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư được lập cơ bản phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014.

2. Khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 28/02/2008. Nội dung đề xuất đầu tư phù hợp quy hoạch được phê duyệt.

3. Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5383-BXD-HDXD_09112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5383/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)