Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Nền & Móng và Công ty TNHH Shin Sung Vi Na

Thứ hai, 09/11/2020 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5380/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về hồ sơ đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Nền & Móng và Công ty TNHH Shin Sung Vi Na.

Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 được áp dụng với các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Các cá nhân, tổ chức nước ngoài được tham gia hoặc thành lập doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Việc xem xét hồ sơ đăng ký góp vốn vào các doanh nghiệp nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về Xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5380-BXD-HDXD_09112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5380/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)