Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp trong Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng J và T

Thứ hai, 09/11/2020 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5381/BXD-HĐXD Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp trong Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng J và T.

1. Tại Điều 2 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.”.

Tại Điều 2 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định đối tượng áp dụng gồm: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam” và “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam”.

Tại Điều 2 Luật Xây dựng năm 2014 quy định : “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.”.

Như vậy, các luật nêu trên được áp dụng với cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Việc xem xét hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp trong Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng J và T cần được thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nếu còn vấn đề chưa rõ về việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định tại biểu cam kết WTO, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn theo quy định.

3. Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng J và T có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động doanh nghiệp và năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về Xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5381-BXD-HDXD_09112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5381/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)