Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Thứ hai, 09/11/2020 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5382/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa cho ý kiến về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

1. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của dự án được lập cơ bản phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014.

2. Khu kinh tế Nghi Sơn được phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Đồng Vàng phù hợp quy hoạch chung được phê duyệt.

3. Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5382-BXD-HDXD_09112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5382/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)