Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang –Tháp Chàm

Thứ hai, 23/03/2020 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1298/BXD-QHKTgửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn về việc tổ chức triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Việc xem xét điều kiện để quyết định chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang –Tháp Chàm cần tuân thủ quy định tại Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 8 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

Theo quy định tại Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang –Tháp Chàm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1298-BXD-QHKT_23032020.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1298/BXD-QHKT

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)