Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN "Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch - kiến trúc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử"

Thứ hai, 23/03/2020 11:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/3, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá KHCN Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp Bộ "Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch - kiến trúc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử" do Viện Kiến trúc quốc gia chủ trì thực hiện. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng - Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh phát biểu kết luận cuộc họp

Trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, thay mặt nhóm nghiên cứu,  TS. Lý Văn Vinh cho biết, đối tượng nghiên cứu của Nhiệm vụ bao gồm công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Hà Nội và các khu vực lõi trung tâm đô thị hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.  Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các chỉ tiêu, tiêu chí quy hoạch kiến trúc nhằm kiểm soát việc xây dựng nhà cao tầng trong khu vực lõi trung tâm các đô thị trực thuộc Trung ương; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các giải pháp quản lý phát triển liên quan đến mục tiêu của nghiên cứu.

Trên cơ sở khảo sát thực địa, thống kê, phân tích, đối chiếu các chỉ tiêu, tiêu chí quy hoạch và kiến trúc trong các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và của một số nước tiên tiến trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã đề xuất cần kiểm soát 05 chỉ tiêu về quy hoạch và 02 tiêu chí kiến trúc, bao gồm: dân số; cường độ sử dụng đất (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình); khoảng lùi; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; cảnh quan - không gian; bảo tồn di sản. Nhóm nghiên cứu đã làm rõ chức năng và mối liên hệ của mỗi chỉ tiêu cũng như chỉ dẫn phương pháp tính toán. Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện cũng kiến nghị sửa đổi những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, để đảm bảo kiểm soát tốt việc phát triển nhà cao tầng tại khu vực lõi của các đô thị lớn.

Theo chuyên gia phản biện Nguyễn Thành Hưng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ khá đầy đủ, cấu trúc mạch lạc, thông tin phong phú… đã thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực của nhóm nghiên cứu; nội dung nghiên cứu đã làm rõ các chỉ tiêu kiểm soát phát triển nhà cao tầng tại khu vực lõi trung tâm đô thị; kinh nghiệm nước ngoài được tổng kết khá phong phú….Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, nhóm thực hiện tiếp cận vấn đề mới dựa trên lý luận về hình thái học đô thị, chưa đề cập cách tiếp cận kinh tế, xã hội; các đề xuất đưa ra đúng với nội dung nghiên cứu nhưng tỷ trọng trong báo cáo còn chưa cân đối, các bảng chỉ tiêu mà nhóm đề xuất chưa được thuyết minh rõ về cơ sở khoa học và tính khả thi đối với các đô thị của Việt Nam.

TS. Nguyễn Trúc Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, đặc biệt trong việc tham khảo được nhiều kinh nghiệm của nước ngoài về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng. TS. Nguyễn Trúc Anh đề nghị nhóm nghiên cứu cập nhật vào báo cáo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã ban hành, làm rõ các khai niệm, thống nhất các thuật ngữ trong báo cáo với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo phát biểu của các ủy viên Hội đồng, đây là một công trình nghiên cứu cần thiết, đã được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, công phu, theo đúng đề cương đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, còn một số khiếm khuyết cần chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo: thống nhất thuật ngữ, làm rõ phạm vi nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc sửa đổi các quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh nhất trí với ý kiến của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đánh giá kết quả của Nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và trật tự xây dựng của các thành phố lớn của Việt Nam. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện báo cáo thuyết minh, bổ sung nguồn tài liệu tham khảo và cơ sở khoa học của các bảng chỉ tiêu đề xuất.

Nhiệm vụ KHCN trọng điểm "Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch - kiến trúc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử" đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua, với số điểm xếp loại Khá./.


Minh Tuấn

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)