Giải đáp các nội dung liên quan đến ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ tư, 08/07/2020 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1354/SXD-QLHĐXD ngày 15/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị giải đáp các nội dung khi thực hiện việc ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3301/BXD-HĐXD ngày 08/7/2020 trả lời như sau:

Về hoạt động ủy thác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; về lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực khi nhận ủy thác quản lý dự án, thực hiện việc quản lý dự án theo thỏa thuận hợp đồng. Nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3301-BXD-HDXD_08072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3301/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)