Hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị về chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Thứ tư, 08/07/2020 15:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3286/BXD-HĐXD hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì: "Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng 2014”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Ban quản ý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP thì: “Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận. Theo đó, cá nhân phụ trách lĩnh vực quản lý chi phí của Ban Quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3286-BXD-HDXD_08072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3286/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)