Thường Tín chú trọng công tác cải cách hành chính

Thứ sáu, 20/03/2020 19:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Qua 5 năm thực hiện Chương trình số 11-CTr/HU của Huyện ủy Thường Tín về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, công tác CCHC trên địa bàn huyện có những bước chuyển biến đáng ghi nhận.

 

Hướng dẫn người dân giải quyết THHC tại bộ phận Một cửa xã Hiền Giang

Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 196 TTHC mức độ 3, mức độ 4, trong đó, cấp huyện có 125 TTHC, cấp xã có 71 TTHC. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát và đăng ký các TTHC thực hiện từ mức độ 3 trở lên, đảm bảo theo đúng chỉ đạo, kế hoạch của thành phố và của huyện. Kết quả, tại các xã, thị trấn, đã thực hiện 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã (bắt đầu thực hiện chính thức từ ngày 15/12/2016). Đến nay, đã giải quyết 16.402/16.700 hồ sơ, trong đó, 16.402 hồ sơ online, đạt 98,2% và 298 hồ sơ nộp trực tiếp, chiếm 1,8%. Tại huyện: đã thực hiện 10 thủ tục dịch vụ công trực tuyến từ ngày 15/7/2017 đến nay, số hồ sơ tiếp nhận là 243 hồ sơ, trong đó: 231 hồ sơ online, đạt 95,1% và 12 hồ sơ nộp trực tiếp chiếm 4,9%. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các DVC TT mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của thành phố và triển khai vận hành của các sở, ngành thành phố.

UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn đã duy trì thực hiện đúng giờ làm việc 40 giờ/tuần, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của huyện và các xã, thị trấn tổ chức làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần và trực tiếp nhận, giải quyết TTHC vào sáng thứ 7 hàng tuần đảm bảo hiệu quả; không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị đối với cán bộ, công chức liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của huyện và các xã, thị trấn cơ bản được đầu tư đồng bộ: 100% bộ phán tiếp nhận hồ sơ của huyện và các xã, thị trấn có hệ thống camera giám sát, máy tính, máy in, máy scan, hệ thống phần mềm một cửa, kết nối, internet… Hiện nay, 100% UBND xã, thị trấn đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên lĩnh vực tư pháp hộ tịch (nhiều TTHC giải quyết và trả kết quả ngay). Tiêu biểu là UBND xã Minh Cường đang thực hiện và trả kết quả TTHC tại nhà đối với một số TTHC như: khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn. UBND xã Hồng Vân giao công chức chủ động nhắn tin thông báo kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức cá nhân đến nhận, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Hệ thống mạng LAN kết nối mạng WAN tương đối ổn định, thông suốt đã hoàn thành xong việc nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến của UBND huyện, lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến đến các xã, thị trấn đảm bảo phục vụ hiệu quả các cuộc họp giao ban của thành phố với huyện. 100% cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100%CB, CC, VC chức sử dụng hòm thư công vụ trong khai thác, trao đổi thông tin. Tại UBND huyện, 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa và qua phần mềm một cửa điện tử. Thực hiện chuyển và nhận văn bản, giấy mời qua hòm thư công vụ mail.hanoi.gov.vn và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc thông qua máy tính bàn và điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, huyện đã triển khai và thực hiện việc giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp từ ngày 17/11/2018. Năm 2017, huyện đã thực hiện thí điểm mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viện công cộng” tại 4 xã (Minh Cường, Tân Minh, Văn Bình, Hồng Vân); đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất như máy tính, máy in, máy scan, đường truyền internet để phục vụ hoạt động tra cứu thông tin cho các bạn đọc và thực hiện dịch vụ công mức độ 3. Đây là điểm hỗ trợ người dân hiệu quả khi thực hiện giải quyết TTHC, đã được các ngành chức năng thẩm định, đánh giá cao hiệu quả mô hình. Lộ trình đến năm 2020 sẽ trang bị đầy đủ mô hình cho tất cả 168 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện để thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, chương trình, nội dung CCHC, đặc biệt là lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do thành phố cung cấp; tạo sự đồng thuận quyết tâm cao trong tổ chức, thực hiện của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Huyện phấn đấu xây dựng một nền hành chính hiện đại, thật sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý trong quá trình phát triển và hội nhập.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)