Hà Nội: Công bố Danh mục TTHC và TTHC các lĩnh vực xây dựng

Thứ tư, 18/03/2020 18:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về viêc công bố Danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm Iheo Quyết định này: Danh mục 21 thủ tục hành chính cấp thành phố gồm: 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, 02 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và công sở, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu xây dựng, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyên giải quyết của cấp thành phố.

Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Quyết đinh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 4892/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017, số 4893/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017, số 8385/QĐ-UBND, ngày 01/12/2017; số 4263/QĐ-UBND, ngày 09/8/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

* Trước đó, ngày 13/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 lĩnh vực Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành phố.

Theo đó, thông qua phương án đơn giản hóa năm 2019 đối với 154 thủ tục hành chính, bao gồm 43 TTHC lĩnh vực nội vụ, 23 TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao, 11 TTHC lĩnh vực du lịch, 77 TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giao các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổ, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt như trên, trình Chủ tịch UBND Thành phố. Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của từng TTHC đã được đơn giản hóa để phục vụ triển khai phần mềm 3 cấp dùng chung của Thành phố.


Theo Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)