Huyện Hoài Đức đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC nhà nước

Thứ năm, 12/03/2020 11:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
UBND huyện Hoài Đức vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo đó, UBND huyện Hoài Đức đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ, giải pháp của UBND huyện về thực hiện công tác CCHC; trọng tâm tuyên truyền gắn với tổng kết Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011, của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXII; tổng kết Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy Hà Nội; Chú trọng tuyên truyền về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Kịp thời phản ánh kiến nghị loại bỏ TTHC, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường bộ, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng, xuất bản, báo chí, viễn thông, văn hóa, thể thao…

Tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương Người tốt - Việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ tăng cường chuyên mục, chuyên trang, số lượng và chất lượng tin, bài về CCHC trên Trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Qua đó, nâng cao nhận thức của CB, CC,VC và nhân dân về công tác CCHC, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung CCHC gắn với chủ đề công tác năm 2020 của thành phố Hà Nội.


Theo Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)