Trung tâm hành chính công Bình Dương: Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ tư, 11/03/2020 11:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Từ ngày 1-3-2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ quan chủ quản từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Ngay sau khi thực hiện chuyển đổi, TTHCC đã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành kịp thời các công tác trọng tâm theo tiến độ kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

Sinh viên tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn TTHC ban đầu cho người dân, doanh nghiệp tại TTHCC

Trong năm 2019, TTHCC tiếp tục thành công các mặt công tác chuyên môn, tham mưu kịp thời, có chất lượng cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác một cửa, một cửa liên thông và các công tác khác. Trung tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công việc và trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đạt được, tạo điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Việc kiện toàn tiêu chuẩn nhân sự làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp đã góp phần giúp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC có nhiều thay đổi tích cực, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện ngày càng nghiêm túc hơn, đúng quy định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của các sở, ban, ngành luôn duy trì ở mức cao, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng cao. Trung tâm đã duy trì việc tích hợp một số ngành, lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thành một quầy tổng hợp, góp phần tiết kiệm nhân sự, trang thiết bị và thuận lợi cho người dân khi liên hệ giao dịch. Cùng với đó, trung tâm tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ, công chức (CBCC) cấp huyện và cấp xã, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cũng như qua nội dung trao đổi tại các lớp bồi dưỡng đã giúp CBCC giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực hiện thực tế.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện thường xuyên tại TTHCC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC); công khai các biểu mẫu mẫu đơn, tờ khai ngày càng được thực hiện tốt hơn, kịp thời và đầy đủ đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC ngày càng thuận tiện. Công tác phối hợp rà soát, kiểm soát TTHC ngày càng chặt chẽ và được nâng cao, giúp công khai TTHC kịp thời, nhanh chóng, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hoạt động của đội tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn TTHC tại trung tâm ngày càng mang lại nhiều hiệu quả và đang được mở rộng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, TTHCC chú trọng vào các nhiệm vụ như: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về một cửa, một cửa liên thông, kiện toàn Đề án một cửa và phương án bố trí các cơ quan, đơn vị ngành dọc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC và bộ phận “một cửa” các cấp theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kiện toàn tiêu chuẩn nhân sự “một cửa” tại TTHCC; phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020 cho nhân sự làm việc tại trung tâm và bộ phận “một cửa” các cấp. Trung tâm sẽ phối hợp nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệthông tin (CNTT) và hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đồng thời phối hợp tham mưu ban hành quy chế quản lý và hoạt động ứng dụng CNTT tại TTHCC và quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Cùng với các nhiệm vụ thường niên, trung tâm sẽ tập trung cho Đề án bố trí nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHCC và bộ phận “một cửa” các cấp; tham mưu ban hành kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về hoạt động một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch và danh mục TTHC thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng; phối hợp tham mưu danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 năm 2020; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện mở rộng các dịch vụ tiện ích phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tổ chức thực hiện thu phí, lệ phí tập trung, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tư vấn TTHC và đội tình nguyện viên tại TTHCC.

Trung tâm sẽ chú trọng thực hiện chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chương trình, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động, kênh thông tin tương tác mới thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…) Thực hiện rà soát, lập phương án và tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp các quầy làm việc tại TTHCC, bố trí hoạt động của các cơ quan ngành dọc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm. Song song đó, trung tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết TTHC, bảo đảm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả.


Theo báo Bình Dương

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)