Huyện Thạch Thất: Vượt khó khăn, sớm cán đích(07/07/2012)

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Thạch Thất gặp những khó khăn như có nhiều dự án lớn của trung ương và TP triển khai nên việc xây dựng quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm tiến độ. Song với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất, chương trình xây dựng NTM đã đạt kết quả đáng mừng.

Tìm theo ngày :