Hướng dẫn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng(01/04/2013)

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 506/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Tìm theo ngày :