Hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xác định chi phí giám sát đối với gói thầu thiết bị(08/01/2013)

Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xác định chi phí giám sát đối với gói thầu thiết bị.

Tìm theo ngày :