Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Địa Việt(07/02/2017)

Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 525/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Địa Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :