Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long(22/11/2016)

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 507/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :