TP Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(19/06/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tìm theo ngày :