Quy định về tuổi lao động đối với chức danh giám sát trưởng

Ngày cập nhật: 02/11/2022

Hỏi: (Trần Văn Lương - khanhphuong7481@gmail.com)

Tôi hiện tại 64 tuổi, đang làm việc cho một đơn vị tư vấn xây dựng. Tôi có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Cho tôi hỏi với độ tuổi của tôi, khi thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chức danh giám sát trưởng thì có vi phạm về tuổi lao động hay không?

Trả lời:

Các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành không giới hạn về độ tuổi lao động.

Cá nhân Trần Văn Lương, 64 tuổi nếu còn đảm bảo sức khỏe theo quy định của Luật Lao động và đáp ứng các điều kiện về năng lực hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng thì được phép hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng