Bằng ĐH Bách Khoa, cử nhân Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp có được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng hạng I

Ngày cập nhật: 26/10/2022

Hỏi: (Lê Hải Nam - namspdt@outlook.com)

Tôi có bằng Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp: Bằng cử nhân Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử). Vậy bằng này có đủ điều kiện đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I - giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hay không?

Trả lời:

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình được quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định này.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng