Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng(16/04/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 357/SXD-QLXD ngày 05/3/2021 của Sở Xây dựng Thái Bình về việc đề nghị hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :