Thông tin văn bản số: 100/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 100/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định 100/QĐ-BXD ngày 02/02/2021 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/01/2021
20/01/2021
19/01/2021
11/01/2021
06/01/2021
31/12/2020
31/12/2020